Za testiranje mogu da se prijave učenici koji pokazuju posebna interesovanja za matematiku i informatiku.
Kvalifikacioni test se sastoji od niza logičkih problema koje deca treba da reše u zadatom vremenu, ne obuhvata proveru školskog gradiva.


Zaštita podataka o ličnosti


Poštovani korisnici , systempro d.o.o. Beograd posluje u skladu sa principima poslovanja koji poštuju najviše standarde poštovanja privatnosti. Vaše lične podatke koje prikupljamo i obrađujemo putem naše web prezentacije, čuvamo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti RS koristeći savremene tehnološke postupke.

Vaše lične podatke nećemo činiti dostupnim trećim licima.Pod ličnim podatkom, a prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, podrazumeva se svaka informacija koja se odnosi na fizičko lice, bez obzira na oblik u kojem je izražena, i na nosač informacija, po čijem nalogu, u čije ime, odnosno za čiji račun, datum nastanka informacije, način saznavanja informacije i sl.

Popunjavanjem polja na kontakt stranici naše web prezentacije, upoznajete nas sa Vašim ličnim podacima i dajete nam saglasnost za prikupljanje i dalju obradu ličnih podataka. Sve lične podatke koje nam ostavite popunjavanjem ponuđenih polja tretiramo kao strogo poverljive.

Podatke prikupljamo isključivo radi postupanja po Vašem zahtevu, i podatke mogu koristiti samo zaposleni, a dostavljeni podaci predstavljaju minimum informacija koji nam je u ove svrhe neophodan.